Zásady ochrany osobních údajů

Základní informace o zpracování vašich osobních údajů

Kapela Furt Rovně Vám tímto poskytuje základní informace týkající se zpracování Vašich osobních údajů v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále jen „GDPR“).

Kdo je správcem vašich osobních údajů?

Kapela Furt Rovně pracuje s osobními údaji, které mu poskytují organizátoři koncertů, festivalů a dalších veřejných akcí a fanoušci.Všechny údaje zpracováváme v souladu se zákonným rámcem ochrany osobních údajů.

Furt Rovně
Web: www.furtrovne.cz
E-mail: furtrovne@email.cz
Bankovní účet: k dispozici spolu s příslušnými pokyny po vyžádání e-mailem

Prohlašujeme, že jako správce vašich osobních údajů splňujeme veškeré zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména zákonem o ochraně osobních údajů a GDPR, a tedy že:

  • budeme zpracovávat vaše osobní údaje jen na základě platného právního důvodu, a to především oprávněného zájmu, plnění smlouvy, zákonné povinnosti či uděleného souhlasu,
  • plníme dle článku 13 GDPR informační povinnost ještě před zahájením zpracování osobních údajů,
  • umožníme a budeme vás podporovat v uplatňování a plnění vašich práv podle zákona o ochraně osobních údajů a GDPR.

Jaké osobní údaje zpracovávám?

Zpracováváme osobní údaje, které jste nám svěřili sami, a to z následujících důvodů: hudební vystoupení, zakoupení hudebního nosiče, marketing a zasílání zpravodaje.

V případě zpracování založeného na Vašem souhlasu můžete svůj souhlas kdykoli odvolat prostřednictvím našich kontaktních údajů.

Jaká máte práva v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů?

Chráníme vaše osobní údaje v maximální možné míře. Chráníme je, jako by byly naše vlastní. Přijali jsme a udržujeme veškerá možná (aktuálně známá) technická a organizační opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení vašich osobních údajů.

  • Máte právo na informace, které je splněno již touto informací se zásadami zpracování osobních údajů.
  • Díky právu na přístup nás můžete vyzvat a my vám doložíme, jaké vaše osobní údaje zpracováváme a proč.
  • Pokud se u vás něco změní nebo shledáte své osobní údaje za neaktuální nebo neúplné, máte právo na doplnění a změnu osobních údajů.
  • Právo na omezení zpracování můžete využít, pokud se domníváte, že zpracováváme vaše nepřesné údaje, domníváte se, že zpracováváme údaje nezákonně, ale nechcete všechny své údaje smazat, nebo pokud jste vznesli námitku proti zpracování. Omezit můžete rozsah osobních údajů nebo účelů zpracování.
  • Pokud máte pocit, že s vašimi údaji nezacházíme v souladu se zákonem, máte právo se kdykoliv obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Uvítáme, pokud nás budete nejprve o tomto podezření informovat, abychom mohli pochybení napravit.

Povinnosti správce vašich osobních údajů

Z veřejných akcí jsou pořizovány fotografie a videa za účelem prezentace naší kapely, a to na základě právního titulu veřejného zájmu dle čl. 6 odst. 1, písm.  e) Nařízení č. 679/2016 Nařízení o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů. Neposkytujeme třetím osobám licenci k užití autorského díla dle zákona č. 121/2000 Sb. o právu autorském. Pořízená videa a fotografie je možné stahovat a užívat pouze v souladu s aktuálně účinným zněním zákona č. 121/2000 Sb. o právu autorském. Z důvodu právní opatrnosti doporučujeme třetím osobám, které stahují obsah webových stránek za účelem dalšího šíření či rozmnožování, zajistit si souhlas dokumentovaných osob. Neneseme odpovědnost za užívání a další šíření zveřejněných fotografií a videí třetími osobami.

Tyto zásady zpracování osobních údajů jsou platné od 28. 3. 2020.